SUSZARNIE

W wilgotnym ziarnie zachodzą procesy rozkładu substancji zapasowych, zwłaszcza skrobi, na cukry proste oraz dwutlenek węgla, wodę, przy równoczesnym wytwarzaniu energii cieplnej. Powoduje to wzrost temperatury i wilgotności ziarna, szybki rozwój pleśni i grzybów. Zmniejszenie wilgotności ziarna wstrzymuje procesy niszczące jego wartość użytkową. Suszarnie przeznaczone są do suszenia wszystkich gatunków zbóż, kukurydzy, roślin oleistych i strączkowych.

DANE ADRESOWE


KONTAKT