PRACA

projektant - praca

PROJEKTANT

Opis stanowiska:

 • tworzenie koncepcji obiektów (2D i 3D)
 • opracowywanie projektów budowlanych i wykonawczych;
 • współpraca z działem handlowym, dostawcami i wykonawcami;
 • nadzór techniczny nad realizowanymi projektami;
 • rozwijanie i wdrażanie nowych rozwiązań.

Nasze oczekiwania:

 • wykształcenie wyższe techniczne –kierunek budownictwo;
 • praktyczna znajomość programów typu: AutoCad, Revit, Robot;
 • doświadczenie na stanowisku projektanta lub jego asystenta;
 • prawo jazdy kat. B;
 • znajomość języka angielskiego.
handlowiec

PRZEDSTAWICIEL HANDLOWY

Opis stanowiska:

 • pozyskiwanie i obsługa klientów;
 • utrzymywanie relacji z klientami;
 • tworzenie koncepcji obiektów;
 • składanie ofert;
 • nadzór nad realizacją zleceń klientów.

Nasze oczekiwania:

 • zdolności komunikacyjne, umiejętność prowadzenia negocjacji;
 • doświadczenie na podobnym stanowisku;
 • znajomość branży rolno-spożywczej;
 • prawo jazdy kat. B;
 • gotowość do częstych podróży służbowych;
 • znajomość języka angielskiego.

Prosimy o dopisanie klauzuli: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji prowadzonego przez Sitira sp. z o.o.  z siedzibą w Rumi (84-230), ul. Grunwaldzka 6. Jednocześnie oświadczam, że przekazuje moje dane osobowe całkowicie dobrowolnie. Oświadczam ponadto, że zostałem/łam poinformowany/a o przysługującym mi prawie dostępu do treści tych danych i możliwości ich poprawiania, a także o prawie do wycofania zgody na przetwarzanie tych danych w każdym czasie.”

Informujemy, że Administratorem Państwa danych jest Sitira sp. z o.o.  z siedzibą w Rumi (84-230), ul. Grunwaldzka 6. Dane zbierane są dla potrzeb rekrutacji. Ma Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania. Podanie danych w zakresie określonym przepisami ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy oraz aktów wykonawczych jest obowiązkowe. Podanie dodatkowych danych osobowych jest dobrowolne. Państwa dane osobowe zostaną trwale usunięte w ciągu trzech miesięcy od zakończenia procesu rekrutacji.

Aplikacje proszę składać na adres: sitira@sitira.pl

ADRES


KONTAKT